سردار احمد نوریان معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی ظهر چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ پس از گفت‌وگو با پیام تیرانداز، مدیرعامل خبرگزاری فارس به بازدید از تحریریه پرداخت .