تامین خواسته های جنسی شوهر

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
تامین خواسته های جنسی

زن باید برای محفوظ ماندن این پیوند، خواسته های جنسی مرد را در خانه ارضا کند و با خودآرائی و زینت و آرایش، صفا و محبت و شادابی را در خانه نگه دارد. به مرد هم توصیه می شود که زن احتیاج به محبت دارد تا احساس کند که شوهرش او را دوست دارد. فلسفه ازدواج فقط تشکیل زنذگی مشترک نیست، آرامش درونی، لذت زندگی و تامین خواسته های جنسی و  روحی می تواند بنیان پیوند زندگی زناشویی را محکم تر کند.

بی توجهی به روابط جنسی موجب پیدایش خصومت بین زن و مرد شده و چه بسا به سرانجام جدایی و طلاق ختم خواهد شد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

“لذتی در دنیا و آخرت برتر از کامجوئی با همسر وجود ندارد حتی برای اهل جنت، در بهشت لذتی فرح بخش تر از نکاح وجود ندارد” (نور الثقلین،ج۱ ص ۴۳۸)

و نیز رسول اکرم (ص) فرمودند:

“زن هیچ چیز بدون اجازه به کسی ندهد و اگر بدهد، گناهش برای زن و ثوابش برای شوهر است. و زن هیچ شبی نباید بخوابد مگر آن که شوهرش از او راضی باشد”(حلیه المتقین ج ۱۴ ص ۱۵)

و نیز فرمودند:

“زن نماز خود را طول ندهد تا شوهر را از آن چه از او می خواهد منع کند”

در بخشی از حدیثی از امام باقر(ع) نقل شده است که هر وقت که (مرد) اراده نزدیکی او نماید او(زن) مضایقه نکند، اگر چه بر پشت پالان شتر باشد.

و نیز امام صادق (ع) فرمودند:

” بهترین زنان شما زنی است که در موقع خلوت با شوهر شرم و حیا را کنار می گذارد و هنگام پوشیدن لباس، شرم و حیا را هم می پوشد” (وسائل الشیعه، جلد ۱۴ ص ۱۵)

باز فرمودند:

“بهترین زنان شما زنی است که با حیا و شهوی باشد (وسائل الشیعه، جلد ۱۴ ص ۱۵)

و نیز رسول اکرم (ص)فرموند:

“برای زن روا نیست که شبی را بخوابد و خود را به شوهرش عرضه ننماید

پرسیده شد: چگونه خود را عرضه کند؟

فرمودند: وقتی لباس هایش را در آورد و وارد رختخواب شد بدنش را به بدن او بچسباند” ( روضه الواعظین، ص ۴۳۸)

روزی رسول اکرم (ص) به اصحاب خود فرمودند:

“خبر ندهم به شما از بهترین زنان؟”

اصحاب گفتند: بلی ما را خبر فرمایید.

رسول الله (ص) فرمودند:

“بهترین زنان شما (صاحبان این اوصافند)

 • زاینده
 • شوهر دوست
 • محجوبه
 • با حیا
 • در نزد فامیل عزیز و نسبت به شوهرش فروین
 • نشان دهنده خود به شوهر
 • حفظ کننده خود از غیر آن
 • به حرف شوهرش گوش می دهد
 • و از دستور او اطاعت می کند
 • و در موقع خلوت خواسته او را اجابت می کند
 • و به خود آرایش و زینت می دهد و مانند مرد بی زینت نمی شود

بعد فرمودند : آیا خبر ندهم به شما از بدترین زنان؟

اصحاب گفتند:بلی ما را خبر فرمائید.

رسول الله (ص) فرمودند:

بدترین زنان شما اصحاب این اوصافند:

 • در نزد فامیل ذلیل و نسبت به شوهر متکبر
 • نازا
 • کینه توز
 • بی تقوا(از گفتار و کردار) قبیح
 • در غیاب شوهر نشان دهنده ( آرایش) خود (به اجانب)و در حضور او حفظ کننده خود
 • حرف نشنو
 • نافرمانی در موقع خلوت با شوهر (تمکین ننموده) و ممانعت می کند مانند ممانعت کردن اسب سرکش
 • عذرپذیر نبوده و عفو و گذشت ندارد. (مکارم الاخلاق، ص ۲۳۱)

باز فرمودند:

” زمانی که مرد همسرش را به رختخوابش دعوت کرد و احراز نافرمانی امتناع نمود ملائکه تا صبح به آن زن لعنت می کنند”(روضه الواعظین، ص ۴۳۸)

زنی به حضور رسول اکرم (ص) آمد، رسول اکرم (ص) فرمودند:

شاید تو از “مسوفات” هستی؟

زن پرسید ” مسوفات ” چیست؟

حضرت فرمودند:

“زنی که شوهرش او را به هم خوابه شدن دعوت نماید و او با گفتن صبر کن می آیم سر او را گرم کند تا او را چرت بگیرد و بخوابد به این زن تا هنگام بیدار شدن شوهرش ملائکه لعنت .می کنند”(وسائل الشیعه، ج ۱۴ص۱۱۷)

*اخطار

یکی از عوامل فروپاشی خانواده، عدم توجه زن ارضا جنسی شوهر است. همچنین جدا خوابیدن زن از شوهر سبب آسیب بزرگی در خانواده می شود و تا مرز کینه  و دشمنی پیش می رود

دکتر فرانکس کایریود می گوید:

بر اساس آماردقیق جدید ثابت شده که اکثر طلاق ها در زمان حاضر بر اثر عدم ارضا جنسی زن و شوهر است”

و نیز بی توجهی زن به خود آرائی و آرایش کردن برای همسرش، منجر به کینه توزی شوهر از او شده و مرد را به وادی فساد اخلاقی می کشاند. عده ای از خانم ها نسبت به این موضوع ( خود آرائی) بی تفاوت هستند، اما اگر به مهمانی و یا بیرون از خانه می روند خود را آرایش کرده و باعث تحریک جوانان پاک شده و فحشا را در بین مردم اشاعه می دهند و این کارمورد مذمت شریعت مقدس است. به طوری که امام صادق (ع) فرمودند:

“هر زنی که برای غیر شوهر،خود را زینت و آرایش کند، خداوند متعال نماز او را قبول نمی کند تا زمانی که زینت خود را بشوید و با این شتسن و غسل، گویی که از جنابت پاک می شود”

منبع:هنر هنسرداری: اخلاق در دانشگاه منزل/حسن صدری مازندرانی

تامین خواسته های جنسی

زندگی شیرین

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat