توصیه هایی به والدین در تکامل کودک

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
تکامل کودک

کودکان از موقع تولد بازی می کنند و ارتباط برقرار میکنند.
اگر مادر شیر خودش را نمی دهد: موقع شیردادن به کودک او رابغل کند، نگاهش کند، با او صحبت کرده یا برایش آواز بخواند.
)در مواردی که کودک را با شیرمادر تغذیه می گردد، این موارد اگر برای بازی با کودک وقت ندارید، از سایر اعضاء خانوادهبخواهید تا در مراقبت کودک یا در کارهای خانه کمک کنند.برای بازی با کودک، از هر وسیله ای در منزل که تمیز و بیخطر می باشد، استفاده کنید.
اسباب بازی های ساده درست کنید. با کودک بازی کنید، کودک در حین بازی با پدر و مادر و سایر افراد یاد می گیرد.
اگر کودک پاسخ نمی دهد یا یا آهسته به نظر می رسد: بیشتر با او بازی و ارتباط برقرار کنید.
از طریق لمس و حرکات و همچنین از طریق زبان با کودک خود بازی کرده و ارتباط برقرار کنید.
بررسی کنید آیا کودک قادر به دیدن و شنیدن است. اگر والدین مجبورند کودک را در مدت زمانی از روز به فرد
دیگری بسپارند: فردی را پیدا کنید که از کودک به طور مرتب مراقبت کرده، او
را دوست داشته و به او توجه کند. اجازه دهید کودک به تدریج به آن فرد عادت کند.
والدین در هر فرصت ممکن با کودک خود وقت بگذرانند. برای این که با کودک رفتار خشونت آمیز نداشته باشید:
دنبال فرصت هایی باشید تا کودک را برای رفتارهایش تشویق کنید.
به احساسات کودک احترام بگذارید و سعی کنید علت غم و عصبانیت کودک را درک کنید. به جای این که به کودک بگویید «نکن » به او انتخاب هایی برای آنچه که می تواند بکند، بدهید.

تکامل کودک

تهیه و تنظیم : شهرزاد مهرآئین
کارشناس سلامت کودکان

زندگی شیرین

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat