جزئیات واگذاری زمین دولتی به مردم ونحوه ساخت

خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه ها: عباس فرهادیه درون گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درمورد جزئیات طرح تام فاز (تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اظهار داشت: مشکلی که درون حال حاضر درون قسمت ساخت و ساز وجود دارد، تفاوت بالای خرج تمام شده ساخت با قیمت زمین هست که به صورت ۶۰ درصد خرج زمین و ۴۰ درصد خرج ساخت و ساز این نسبت وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، خرج تمام شده ساخت یک واحد ۷۵ متری که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می شود را دارند ولی نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد هست و خانوارها خرج خریداری مسکن را ندارند.

پول ساخت را یکجا می‌گیریم، پول زمین را درون اقساط ۱۰ ساله

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسیر و شهرسازی ادامه داد: از همین رو پیشنهاد شده تا درون طرح تام فاز، مکانیزمی طراحی شود که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند ولی از پرداخت خرج زمین (عرصه) ناتوانند، پول اعیان را یکجا درون ابتدای پروژه ساخت، به یک حساب مسدودی درون بانک عامل واریز کنند که خیال پیمانکار راحت باشد که پول ساخت و ساز وجود دارد؛ سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز شود.

این مقام مسئول درون وزارت مسیر و شهرسازی یادآورد شد: پیمانکار نیز قرار نیست خرج ساخت را افزایش دهد؛ بلکه همان خرج ای که درون ابتدای پیمان، قرارداد شده هست را تا انتها بر عهده می گیرد و افزایش خرج ساخت نخواهیم داشت. سهم زمین هم که سهم دولت هست، درون فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می شود.

وی درون جواب به این سوال که آیا این روش با روش فروش مسکن درون طرح مسکن ویژه منطقه تهرانسر شهر تهران تشابه دارد؟ گفت: طرح تام فاز با طرح مسکن ویژه تهرانسر تقریبا تشابه دارد ولی درون طرح مسکن ویژه، پول ساخت درون طول مدت وقت وقت اخذ شد و بعضی متقاضیان پول ساخت را با تأخیر دادند که کل پروژه را با تأخیر زمانی روبه رو کرد. تام فاز به طرح مورت گیج درون کشورهای خارجی شباهت دارد که گفته می شود خریدار ابتدائا ۳۰ درصد را پرداخت کند و ۷۰ درصد به وی تسهیلات داده می شود ولی به جای آنکه ۷۰ درصد تسهیلات داده شود، دولت این ۷۰ درصد را بر عهده می گیرد.

فرهادیه تصریح کرد: پیشنهاد اولیه داده شده و درون حال تنظیم سازوکار آن هستیم. به نظر ما درون معاونت مسکن وزارت مسیر و شهرسازی، درصورتیکه این طرح اجرایی شود، مشکل بخشی از مردمی که پول ساخت را دارند ولی این پول یا به عنوان رهن (ودیعه مسکن) درون اختیار موجر هست یا به عنوان سرمایه گذاری درون بازارهای موازی (ارز و طلا) درون نقدینگی قرار دارد ولی خرج خرید مسکن را ندارند، حل می کند.

وی درون جواب به این سوال که آیا اخذ یکجای پول ساخت از خریدار، سبب نمی شود تا به مشتری فشار وارد شود؟ گفت: فردی که می خواهد درون ۲ سال ۲۵۰ میلیون تومان بدهد، قطعا از قبل این پول را داشته هست؛ چون بسیاری از افرادی که می خواهند از طریق تام فاز خانه دار شوند، امکان آن را ندارند که این پول را ۲ ساله کنار بگذارند این مبلغ اندوخته ۱۰ ساله یک خانوار معمولی هست ولی درون دهک های هدف، بسیاری از افراد نمی توانند دو ساله ۲۵۰ میلیون تومان را پس انداز کنند.

به سپرده های مسدودی، سود بانکی تعلق می گیرد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسیر و شهرسازی تأکید کرد: به پولی که متقاضی درون حساب مسدودی قرار می دهد، سود سپرده بانکی تعلق می گیرد. ضمن اینکه اجرای پروژه هم به دلیل تأخیر تأدیه آورده از سوی متقاضیان، دچار مشکل نمی شود.

وی درون جواب به این سوال که آیا پرداخت یکجای آورده (خرج ساخت) از سوی متقاضیانی که این پول را به عنوان ودیعه مسکن (پول پیش) کنار گذاشته اند، ولی درون حال حاضر باید آن را به پیمانکار ازبرای اجرای طرح تام فاز بدهند، مشکلی ازبرای قشر مستأجر ایجاد نمی کند؟ خاطرنشان کرد: باید درون دو سال وقت ساخت، به سمت پرداخت اجاره بهای بیشتر بروند و ودیعه کمتری به موجر بپردازند. ضمن اینکه سود سپرده ای که به حساب مسدودی از سوی بانک عامل به متقاضی درون طول وقت ساخت تعلق می گیرد، می تواند به عنوان بخشی از مابه التفاوت اجاره بها به متقاضیان کمک کار باشد. فردی که می خواهد خانه دار شود، باید قدری به خودش فشار بیاورد. البته پرداخت سود سپرده به حساب مسدودی، از آنجایی که این مبلغ به تدریج درون اختیار پیمانکار قرار می گیرد، درون هر دفعه که مبلغی که کسر می شود، سود سپرده به مبلغ باقی مانده تعلق می گیرد.

اخذ سود از به مابه التفاوت فروش یکجا و اقساطی زمین

فرهادیه درمورد دریافت سود فروش زمین از متقاضی گفت: قطعا میان قیمت فروش یکجا و اقساطی «زمین» تفاوت وجود دارد و رقمی به عنوان سود فروش از متقاضی دریافت می شود. ولی درون مورد درصد این سود هم اکنون با سازمان ملی زمین و مسکن به توافق نرسیده ایم.

تام إج: برنامه ریزی ازبرای اجرای دو روش «اجاره داری حرفه‌ای» و «ساخت مسکن ازبرای اجاره»

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسیر و شهرسازی درمورد طرح تام اِج (تأمین مسکن اجاره ای) تصریح کرد: قرار هست با این طرح، اجاره داری حرفه ای را درون کشور اجرایی کنیم. قضیه از این قرار هست که یک مالک، چند ملک درون چند نقطه تهران داشته باشد؛ اجاره دادن این واحدها، آسیب زیادی به مالک وارد کرده و مشکلات گسترده ای با موجران خواهد داشت. مثلا زمانی لوله کشی یا تأسیسات واحدها دچار مشکل می شود، امکان تخلیه مستأجر را ندارد، مستأجران از پرداخت اجاره بها سر باز می زنند و بسیاری مشکلات فنی یا حقوقی دیگر. درون هیچ جای دنیا، مردم شخصا و رأسا وارد موضوع اجاره داری نمی شوند بلکه مؤسساتی هستند که این کار را انجام می دهند و درصدی هم از اجاره بابت اجرای کارهای موجر برمی دارند. حُسن این کار این هست که مؤسسه واسطه همه کارهای لازم را انجام می دهد؛ چون تعداد زیادی واحد اجاره ای درون اختیار دارد، ازبرای وی به صرفه هست که تیم تأسیساتی و تعمیرکار داشته باشد یا وکیل ازبرای انجام کارهای حقوقی واحدهای تحت پوشش خود جذب کند. اجاره داری حرفه ای قیمت تمام شده اجاره بها را کاهش می دهد. تحویل واحدها به موجر یا جذب مستأجر تازه را هم همین مؤسسات انجام می دهند.

جزئیات نحوه سرمایه گذاری درون کسب و کار «ساخت مسکن اجاره ای»

وی با اشاره به ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، گفت: بر اساس این ماده، متقاضی ساخت مسکن اجاره ای به دولت مراجعه می کند و می گوید درون ازای واگذاری زمین دولتی با قیمت کارشناسیِ وقت مراجعه و سپس ۲ سال وقت ساخت و ۵ سال وقت اجاره دادن آن، به پول سال صفر (سال مراجعه)، این زمین به مالک (سرمایه گذار) واگذار شده و پول رشد زمین درون طول این ۷ سال از سرمایه گذار اخذ نمی شود. به این شرط که واحدهای ساخته شده ۵ سال اجاره داده شود ولی این واحدها (اعیانی) و همچنین اراضی واگذار شده (عرصه) و نیز درآمد حاصله از اجاره واحدها به مالکیت سرمایه گذار درمی آید و تنها تنها تا ۵ سال اجازه فروش واحدها را ندارد. قیمت اجاره بها نیز بر اساس عرضه و تقاضا (قیمت روز بازار اجاره مسکن) انتخاب می شود ولی درون اسناد این واحدها عدم اجازه فروش تا ۵ سال و لزوم اجاره دادن آن واحدها ذکر می شود.

طرح ساخت مسکن اجاره ای فوق العاده سودده هست

فرهادیه با بیان اینکه مطالعات اقتصادی این طرح انجام شده اظهار داشت: مطالعات ما حتی درون حالات دشوار گیرانه نشان می دهد این طرح، یک کسب و کار  بسیار سودده  و به نفع سرمایه گذار هست.

وی درمورد طرح تام کاد (تأمین مسکن کارکنان دولت) نیز گفت: آنچه درون این طرح پیش بینی شده، ۵ سال اول ازبرای ورود به طرح بوده و ۱۵ سال نیز پس از سکونت، باید اقساط آن واریز شود که مجموعا کارکنان دولت می توانند درون ۲۰ سال صاحبخانه شوند. سازمان برنامه و بودجه هم با جدیت درون حال تهیه آیین نامه اجرایی آن هست.

مخالفت دولت با معافیت مالیاتی موجران خوش حساب

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درمورد سرنوشت لایحه ای که وزارت مسیر و شهرسازی ازبرای اصلاح قانون مالک و مستأجر و استفاده کردن از ابزار مالیاتی ازبرای تشویق موجران به عدم افزایش اجاره بها، به کمیسیون اقتصاد دولت داده بود، گفت: با تغییری کوچک به سازمان امور مالیاتی واگذار شد و قرار شد سازمان امور مالیاتی نقطه بهینه ای ازبرای معافیت مالیاتی این لایحه بیابد.

وی درون جواب به این سوال که آیا نقطه بهینه معافیت مالیاتی، بر اساس متراژ هست یا قیمت؟ گفت: هم اکنون به جمع بندی نرسیده ایم ولی از آنجایی که ملاک قرار دادن متراژ، بی عدالتی اجتماعی هست و متراژ مسکن درون نقاط مختلف شهرها یا حتی یک شهر با هم تفاوت دارد، معمولا اجاره بها را سازمان امور مالیاتی به عنوان نقطه بهینه معافیت مالیاتی درون نظر می گیرد.
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *