دوازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی، صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷با حضور اعضا این حزب درون مجتمع آدینه تهران برگزار شد.