ساحل بندرترکمن یکی از پنج جاذبه تفریحی این شهرستان بوده که درون طی سالیان گذشته به نوعی درون حال نابودی هست. این ساحل که زمانی پذیرای گردشگران خارجی و داخلی، انجام قایق‌سواری و تماشای غروب آفتاب بوده، این روزها حال و روز خوشی ندارد…عواملی همچون احداث سدهای بسیار روی رودخانه‌هایی که منتهی به دریا می‌شوند، کاهش میزان بارندگی و کاهش آبدهی رود «ولگا» درون روسیه که ۷۰ تا ۹۰ درصد آب خزر را تامین می‌کند، از با اهمیت‌ترین دلایل کاهش آب دریا بوده و درپی آن خشکی را به همراه دارد.