صحبت با همسر فراموش نشود… لطفا!!!

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
صحبت با همسر

همسر خوب:

اولین کسی باش که در مورد اتفاقات روزمره باهمسرت صحبت می‌کنی.

ازاین طریق براحتی از تعریف یا تشدید دیگران و بروز دلخوری و سوء تفاهم برای همسرت پیشگیری میکنی.

با همسرت مدارا کن، مدارا کن و باز هم مدارا کن.

زندگی شیرین

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat