مراسم ختم مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد چهره صاحب نام عرصه طنز نویسی، شعر و ادبیات کشور امروز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ درون مسجد نور تهران برگزار شد.