مراسم روز دانشجو، امروز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، درون دانشگاه علوم کشاورزی و منبع ها طبیعی گرگان برگزار شد.