نقش صداقت و راستگویی در زندگی زوجین

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
راستگویی

صداقت و راستگویی یکی از ارزشمند ترین روابط میان همسران است و آن تقویت کننده عشق و محبت در زندگی می باشد. بهتر است که هیچ فاصله ای جز راستگویی میان زن و شوهر وجود نداشته باشد. چنانچه مسئله ای مربوط به خانه و یا فرزندان پیش آمد همسران نباید آن را از یکدیگر مخفی نگه دارند. بلکه بایستی آن را در اولین فرصت و با هم فکری یکدیگر حل و فصل نمایند. تا مبادا کار به جایی برسد که جبران آن دشوار باشد. همچنین باید دانست که عدم راستگویی اگر با هدف جلب توجه و تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل صورت گیرد نتیجه عکس خواهد داشت. مطمئنا راهی سریع تر از دروغگویی، خصوصا که آن با مکر و حیله همراه باشد برای از دست دادن احترام زوجین وجود ندارد. به همین جهت سعی کنید آن را از خانه خود دور نمایید. چرا که راستگویی ستون مستحکم زندگی همسران می باشد. و با هر دروغی که گفته می شود قدر و منزلت همسران نزد یکدیگر کاسته می شود. توصیه می گردد که مردان نیز همانند روز های نخست زندگی که همراه با راستگویی، صفا و دوستی بوده است با همسر خود راستگو باشند و مواردی را که مربوط به امور خانواده می باشد را با همسر خود در میان بگذارند و از وی مخفی ندارند. البته فراموش نشود که بهتر است امور مربوط به کار و شغل به خانه منتقل نگردد و خانم ها نیز باید دقت نظر داشته باشند که پیرامون دانستن این موضوعات به همسران خود اصرار ننمایند و اگر که آن موضوع عنوان نگردید نبایست به همسر خود اتهام دروغ گویی زده شود. و نکته پایانی این باشد که زنان و مردان باید بدانند که احساس عدم راستگویی زوجین نسبت به یکدیگر پایه های محبت را سست می کند و این موضوع خود برزگترین آسیب برای زندگی مشترک خواهد بود.

راستگویی

زندگی شیرین

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat