هوش مصنوعی درون خدمت سیاست خارجی

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: سال گذشته چین از ساخت یک سیستم هوش مصنوعی ازبرای سیاست خارجی خود پرده برداشت. این سیستم «شبیه سازی محیط ژئوپلتیک و پلتفرم پیش بینی» نام داشت و با خرد کردن حجم عظیمی از داده ها و سپس ارائه پیشنهادهایی درون مورد سیاست خارجی، ازبرای دیپلمات های چینی کار می کند. به گفته یک منبع، چین پیشتر ازبرای تحقیق تقریبا هر پروژه سرمایه گذاری خارجی درون چند سال گذشته، از سیستم هوش مصنوعی مشابهی استفاده کردن کرده هست.
درون نظر بگیرید که توسعه چینین سیستمی به چه معناست: سیاست خارجی به آهستگی درحال خارج شدن از دست دیپلمات ها، شرکت ها و اندیشکده های محاسبه ریسک سیاسی و سازمان های «مدیریت ریسک» گذشته هست. سیاست خارجی آرام آرام درون حال حرکت به سمت الگوریتم های پیشرفته ای هست که هدف اولیه آنها تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی  وقایع و مشورت دادن به دولت ها ازبرای این هست که چه کاری انجام دهند. دنیا چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد زمانی کشورها ازبرای پیش بینی آنچه که درون آینده اتفاق می افتد از الگوریتم ها استفاده کردن کنند؟

پیش بینی مورد بعدی ناآرامی های اجتماعی
درون کنار چین، آمریکا نیز درون حال به توسعه دادن قابلیت های پیش بینی کننده هست. درون واقع قابلیت های این کشور چنان پیشرفته بوده که به گفته سیا درون بعضی موارد آنها می توانند «ناآرامی ها و بی ثباتی اجتماعی» را سه تا پنج روز قبل از وقوع آن پیش بینی کنند. ایالات متحده چگونه ممکن هست این فناوری را به کار گیرد؟ یک مسیر می تواند دادن یک «پیش اخطار» به  شرکت های چند ملیتی خود درون مورد اختلالات احتمالی باشد.
ازبرای مثال درون اوایل سال ۲۰۱۹ چنایی و چند شهر دیگر هند درون معرض یک رشته کمبود آب آشامیدنی قرار گرفتند. با گذشت ماه ها این بحران تشدید شد و میلیون ها تن بدون آب آشامیدنی ماندند. تا اینکه درون ژوئن ۲۰۱۹ اعتراضات شروع شد و صدها تن درون جریان یکی از این اعتراضات دستگیر شدند. احزاب سیاسی مشخصی نیز اندک اندک وارد موضوع شدند و از مردم خواستند تا به این اعتراضات بپیوندند. با تداوم کمبود آب آیا ممکن هست ناآرامی اجتماعی بزرگی رخ دهد؟ درصورتیکه ایالات متحده وقوع چنین چیزی را پیش بینی کند، آنگاه این کشور می تواند شرکت های خود را که درون هند فعالیت دارند از این موضوع آگاه کند.
شرکت های بزرگ فناوری می توانند بگویند که درون هند ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده ناآرامی اجتماعی بزرگی رخ خواهد داد. با چنین اطلاعاتی این شرکت ها می توانند وارد کار شوند و کارکنانشان را به مکان های امن منتقل کنند، دفاترشان را تخته کوبی کنند یا عملیات هایشان را به دیگر قسمت های هند که ثبات دارد انتقال دهند. این یک احتمال هست. شرکت ها می توانند از این پیش بینی ها ازبرای حفاظت از منافع خود استفاده کردن کنند (که می تواند به شکل تامین امنیت یا عملیات های فیزیکی باشد). یک احتمال دیگر هم وجود دارد: آنها می توانند از این پیش بینی ها درون حوزه کسب و کار هم استفاده کردن کنند.
ازبرای مثال هند یکی از بزرگ ترین بازارهای اوبر هست. شاید این شرکت نخواهد فعالیت های خود را تعطیل کند. بلکه کمبود آب آشامیدنی را به عنوان یک فرصت تجاری تازه ببیند. مثلا این شرکت می تواند سرویس جدیدی را ازبرای حمل آب به افراد با قیمتی بالاتر از قیمت بازار مسیر اندازی کند. درون حالی که رقبای اوبر از دیگر کشورها ممکن هست درون نتیجه ناآرامی اجتماعی درون کارشان اختلال ایجاد شود، اوبر می تواند از آن سود به دست آورد. همچنین می تواند از این سود ازبرای پاداش دادن به رانندگان یا تامین آب ازبرای کسانی که وسع مالی کافی خرید آن را ندارند استفاده کردن کند.
شرکت های آمریکایی با به اشتراک گذاشتن این پیش بینی ها، می توانند «پیش بینی» کنند که چه اقدامی  درون وقایع ژئوپلتیک منفی پیچیده به آنها کمک می کند. همزمان احتمال دارد که مردم سراسر جهان به فناوری های آمریکایی وابسته تر شوند، درون حالی که شرکت های این کشور مسیر حل هایی را ازبرای وضعیت هایی ارائه می کنند که حتی هم اکنون رخ هم نداده اند.

چشم انداز ژئوپلتیک پیش بینی آینده
پیش بینی آنچه که درون کشور دیگری اتفاق می افتد یک چیز هست. ولی درصورتیکه کسی بتواند پیش بینی کند که چه اتفاقی درون صحنه جهانی می افتد چه؟
چندین سال هست که تیمی از ژاپن درون حال کار روی سیستمی ازبرای پیش بینی تغییر نرخ های «بانک ژاپن» بوده اند. این سیستم سخنرانی های مدیر عامل بانک را نگاه می کند تا درون مورد زبان بدن و حالات چهره اش چیزهایی بیاموزد. سپس این سیستم با کمک هوش مصنوعی می تواند پیش بینی کند که این مدیرعامل چه خواهد کرد. درون یک نمونه، هوش مصنوعی دریافته بود که وی پیش از عنوان نرخ های منفی، «خشمگین» و «منزجر» به نظر می آید.
مهندسین این سیستم را درون خارج از ژاپن نیز به کار برده اند. درون یک مورد این سیستم ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سیستم دریافت زمانی که دراگی درون یک کنفرانس مطبوعاتی شور و شوق کمتری از خود نشان می دهد، ممکن هست به این معنا باشد که احتمال دارد این بانک محرک های خود را کاهش بدهد. آیا هوش مصنوعی مشابهی می تواند رهبران جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و پیش بینی هایی دست بزند؟ ازبرای مثال درون ژوئن ۲۰۱۹ رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران و چند کشور آسیای مرکزی درون بیشکک قرقیزستان ازبرای تشکیل گردهمایی سازمان همکاری های شانگهای گرد آمدند. سازمان همکاری های شانگهای به عنوان یک وزنه تعادل آسیایی تازه  درون مقابل نهادهایی تلقی می شود که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شده اند. آیا یک هوش مصنوعی می تواند کلیپ گردهمایی سازمان همکاری های شانگهای را تماشا کند و دست به نتیجه گیری هایی بزند؟
شاید پس از تماشای کلیپ نشستی که میان هند و چین برگزار شده، هوش مصنوعی بتواند پیش بینی کند که دهلی نو و پکن یک رشته قرارداد تجاری جدیدی را ظرف شش ماه آینده امضا خواهند کرد. یا پس از تماشای نشست میان روسیه و ایران، بتواند پیش بینی کند که مسکو و تهران ممکن هست ظرف دو ماه آینده شاهد افزایش تنش ها میان دو کشور باشند.
درون حالی که تجزیه و تحلیل های انسانی ممکن هست این نشانه ها را از قلم بیندازد، یک هوش مصنوعی می تواند قادر به دیدن آنها باشد. و این می تواند بینش بی سابقه ای را از آنچه که قرار هست درآینده رخ دهد درون اختیار کشورها قرار دهد. آیا آمریکا سیاست تجاری خود را درون قبال هند تنظیم خواهد کرد درصورتیکه سیستم پیش بینی کند که دهلی نو و پکن درون حال نزدیکی بیشتر به یکدیگر هستند؟ یا آیا چین شرکت های خود را به سمت سرمایه گذاری حتی بیشتر درون ایران هدایت خواهد کرد درصورتیکه سیستم وقوع یک اختلاف را میان ایران و روسیه پیش بینی کند؟ ازبرای نخستین دفعه کشورها می توانند بر اساس پیش بینی های انجام شده توسط الگوریتم ها، به شکل پیش دستانه درون عرصه جهانی گام بردارند.

پیش بینی جهانی از نو شکل گرفته بر اساس پیش بینی الگوریتم ها
با توجه به اینکه کشورها ازبرای پیش بینی وقایع درون حال روی آوردن به الگوریتم ها هستند، سیاست خارجی دگرگون می شود. کشورها  با دانستن تک تک حرکات یکدیگر که ممکن هست روزها، هفته ها یا ماه ها پیشتر پیش بینی کرده باشند با یکدیگر تعامل برقرار خواهند کرد. چنین تغییر و تحولی جهان کسب و کار ژئوپلتیک را تغییر خواهد داد.
آیا آلمان می تواند ماه ها پیش از وقوع آن به شرکت های چندملیتی خود درمورد وقوع یک کشمکش درون آفریقا هشدار دهد؟ یا کشورهای آمریکای لاتین می توانند ازبرای جلوگیری از یک جنگ داخلی درون این منطقه هفته ها قبل از وقوع آن با هم همکاری کنند؟ شرکت ها و کشورها مسلح به این پیش بینی ها، می توانند به شیوه های کاملا تازه و غیرمنتظره ای به امور جهانی بپردازند.
درآینده پیش بینی رخدادهای جهانی می تواند به یک هنجار تبدیل شود. دولت هایی که وقایع را پیش بینی نمی کنند ممکن هست با مشکلاتی مواجه شوند. کسب و کارهایی که پیش بینی ها را نادیده بگیرند ممکن هست از گردونه خارج شوند. و تنها مزیت درون دسترس ازبرای کشورها، می تواند غیرقابل پیش بینی تر شدن از قبل باشد.
نویسنده: ابیشور پراکاش (Abishur Prakash) نویسنده حوزه فناوری و هوش مصنوعی
منبع:  yon…ir/2ZGp4

انتهای پیام. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *