چگونگی ابراز محبت به همسر

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
محبت به همسر

زندگی زناشویی زمانی شکل می گیرد که بر پایه محبت بنا شود و این محبت یکی از نقش های اصلی در زندگی است.

اگر دو طرف به هم محبت کنند، خواه یا ناخواه به سوی یکدیگر کشیده می شوند و این موضوع باعث می شود تا پایه های زندگی آن ها محکم شود.

آقای احمد مطهری در کتاب رابطه دوستی و محبت چنین نوشته است:« محبت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به محب وصل می گردد. همسر هر فرد می تواندمهمترین محبوب و همراه او باشد. اگر در انتخاب همسر، محور ایمان و حب خداوند باشد می توان امیدوار بود که این ازدواج منجر به زندگی شود که هدف و شالوده آن، رسیدن به قرب الهی است.»

چگونگی ابراز محبت به همسر  یکی از مباحث بسیار مهم در زندگی امروز بشر است و افراد و گروه های زیادی از جمله روان شناسان به این موضوع پرداخته اند.

ما باید این را بدانیم که محبت بین زن و مرد یک امر ذاتی نیست بلکه باید به آن دست یافت. بنابراین باید شیوه های ابراز محبت را بدانیم و برای دانستن نیاز به آموزش و تمرین داریم.

در آینده روش هایی  برای ابراز محبت به همسر را بیان می کنیم.

محبت به همسر

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat