میان همه خبرهای روز، ما ۷ خبر را هر روز ازبرای‌تان انتخاب می‌کنیم؛ خبرهایی که خیلی وقت‌ها لابه‌لای اخبار گم می‌شوند، ولی مرورشان حال‌تان را خوب می‌کند.