بایگانی دسته بندی ها: موفقیت و پیروزی

مراحل رشد شخصیت در انسان

5 مرحله رشد شخصیت انسان

تعریف

رشد شخصیت، رشد و ارتقای الگوهای رفتاری است که موجب متمایز شدن فرد می‌شود. رشد شخصیت با جلو رفتن روحیات، عادات و محیط فرد اتفاق می‌افتد.

توصیف

شخصیت چیزی است که موجب متمایز شدن فرد شده و خیلی زود بعد از تولد او آشکار می‌شود. شخصیت یک کودک مولفه‌های مختلفی دارد: خلق و خو، محیط زیست و صفات. خلق و خو به مجموعه خصوصیات ژنتیکی فرد اطلاق می‌شود که رویکرد فرد نسبت به دنیا را شکل می‌دهند. هیچ ژنی خصوصیات شخصیتی را مشخص نمی‌کند اما بعضی ژن‌ها رشد و پیشرفت سیستم عصبی فرد را کنترل می‌کند که درمقابل رفتار فرد را کنترل می‌کند.

ادامه‌ی خواندن

هرگز در مصاحبه کاری نارنجی نپوشید

 چرا کت و شلوار قهوه‌ای تان شما را فردی منفعل نشان می دهد ؟ چرا باید آبی کبود را به کناری بگذارید اگر شغل شما خلاقانه است و چرا هرگز نباید نارجی بپوشید؟

جواب این سوال ساده است: چون رنگ ها قدرت دارند.

روانشناسی رنگ می گوید آنها می توانند شما را آرام کنند، گرسنه کنند، و حتی شما را عاشق کنند. اما آیا آنها می توانند برایتان کار پیدا کنند؟

ادامه‌ی خواندن